Кош кел,
абитуриент - 2020!

2020-2021-окуу жылына ЖОЖдорго абитуриенттерди тандоо турларынын даталары

1- тур

Башталышы

20.07.2020,   08:00


Аяктоо

22.07.2020,  14:00

2- тур

Башталышы

27.07.2020,  08:00


Аяктоо

29.07.2020,  14:00

3- тур

Башталышы

03.08.2020,  08:00


Аяктоо

05.08.2020,  14:00

Максаттар
 • 1
  Абитуриенттерге ЖОЖго кирүү үчүн конкурска электрондук формада катышууга мүмкүнчүлүк түзүү.
 • 2
  ЖРТнын сертификатынын талондорун эсептөөнү автоматташтыруу, ЖОЖго өтө турган абитуриенттердин тизмесин түзүү жана бөлүштүрүү.
 • passport
  Кабыл алууда ачыктыкты жана сапатты жогорулатуу үчүн ЖОЖдордун кабыл алуу комиссияларынын ишин оптимизациялоо.
 • Автоматизация процессов предоставления необходимых документов для зачисления (через СМЭВ
  ЖОЖго кирүүгө зарыл болгон иш кагаздарын Түндүк электрондук өз-ара аракеттенүү тутуму аркылуу тапшырууну автоматташтыруу.